31 stycznia mija termin na zgłoszenie do “Mały ZUS plus”

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi „Mały ZUS plus” w 2024 roku, mają na to czas do końca stycznia. Ci, którzy już korzystali z tej ulgi w 2023 roku, nie muszą się ponownie zgłaszać.

Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić kilka warunków:

  • prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni,
  • osiągnąć przychód z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nieprzekraczający 120 tys. zł,
  • nie wykonywać w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracy na etat lub umowy zlecenia,
  • nie być wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej,
  • nie rozliczać się w poprzednim roku kalendarzowym z podatku dochodowego na karcie podatkowej.

Osoby, które spełniają te warunki, powinny najpóźniej do 31 stycznia 2024 r. złożyć w ZUS dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus (05 90 lub 05 92).

Dokumenty można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przez internet na portalu PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Ważne jest, aby każdy, kto korzysta w styczniu z małego ZUS-u plus, złożył w ZUS deklarację rozliczeniową bądź imienny raport miesięczny (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) z informacjami o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Termin na złożenie tych dokumentów mija 20 lutego 2024 r.

Ulgę „Mały ZUS plus” w 2023 roku na Dolnym Śląsku skorzystało 20,7 tys. przedsiębiorców. Liczba wszystkich aktywnych firm na Dolnym Śląsku w tym samym roku wynosiła 355 151.

Więcej o ulgach na stronie inernetowej: https://www.zus.pl/-/ulga-na-start-preferencyjna-podstawa-dzialalnosc-nieewidencjonowana-jakie-sa-warunki-uprawnienia-i-skutk-1

Przeczytaj także

Nowe na stronie