Kontakt z nami

PulsLegnicy.pl
redakcja@pulslegnicy.pl

Redakcja: Najświętszej Marii Panny 9 (Galeria Piastów)
59-220 Legnica
tel. 76 740 01 50

Redaktor naczelny: Arkadiusz Franas
Wydawca: TVL sp. z o.o.