spot_img

60 mln euro do podziału. Historyczna umowa podpisana

35 samorządów podpisało dziś umowę w sprawie wspólnego finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się prezydenci największych miast w regionie: Legnicy, Lubina i Głogowa. Do podziału jest ponad 60 mln euro czyli 300 mln złotych.

ZIT czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – to formuła, która umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów i realizowanie wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zawarte dziś porozumienie dotyczy miast, gmin i powiatów znajdujących się na terenie Legnickiego – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Ten dokument otwiera nam nową ścieżkę do pozyskiwania środków, które służyć będą rozwojowi naszych małych ojczyzn, ale również wzmocnią pozycję Zagłębia Miedziowego na Dolnym Śląsku i w kraju – mówi Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Legnica z funduszy ZIT zamierza sfinansować budowę multimedialnego centrum przesiadkowego przy legnickim dworcu, chce także część środków przekazać na wsparcie zawodowego szkolnictwa ponadpodstawowego.

Głogów ze środków ZIT będzie finansować inwestycje związane z bioróżnorodnością, a także budowę centrum przesiadkowego i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

– W ramach ZIT doszliśmy do porozumienia, jak dzielić będziemy środki finansowe, by żadna gmina nie czuła się w żaden sposób marginalizowana – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Entuzjazm sygnatariuszy porozumienia studzi prezydent Lubina Robert Raczyński.

– Jestem zwolennikiem przeznaczenia tej kwoty na jedną inwestycję, która służyć będzie mieszkańcom całego Zagłębia Miedziowego. Myślę o zadaniach kolejowych i okołokolejowych. Integracja kolejowa regionu – to priorytet gospodarczy. Oczywiście o ostatecznym kształcie podziału środków zadecydują wszyscy uczestnicy ZIT. Podkreślę, że nie należy przesadzać z oczekiwaniami. Mówimy o kwocie 300 mln zł. To jest poziom wydatków kilku średnich gmin w ciągu jednego roku – mówi Robert Raczyński, prezydent Lubina.

Wypracowaną wspólnie strategię, która była podstawą do podpisanego porozumienia musi jeszcze zaakceptować Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

– Strategia była konsultowana na każdym etapie prac, więc na pewno zyska naszą akceptację. To jest kompromis i konsensus aż 35 samorządów. Bardzo się cieszę, że udało podpisać porozumienie. To kamień milowy do uruchomienia środków europejskich w ramach podejścia terytorialnego FEDS 2021-2027 – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Deklarację o współpracy podpisano już 2020 roku. Wypracowanie porozumienia zajęło 35 samorządom aż trzy lata, ale gminno-powiatowe porozumienie w sprawie zasad współpracy przy programowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego udało się ostatecznie podpisać.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie