Browar Legnica reaktywacja – zobaczcie, jak będzie wyglądać!

FOT. Rank Progress/Q2 Studio

Klamka zapadła! Dawny legnicki browar dostanie drugie życie. Jego właściciel – spółka Rank Progress wystąpiła do urzędu miasta z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Wniosek legnickiego developera dot. „przebudowy oraz rozbudowy zabytkowego budynku Browaru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe i usługowe wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku trafostacji”, trafił na biurka urzędników 20 października br.

Dodatkowo od kwietnia w magistracie toczą się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Św. Piotra i Młynarskiej, a więc działki na której od 1995 r. stary browar popada w ruinę.

KLIKNIJ NASTĘPNĄ STRONĘ I ZOBACZ KOLEJNĄ WIZUALIZACJĘ BROWARU

Przeczytaj także

Nowe na stronie