Czy Legnica będzie mieć mural Tadeusza Gumińskiego?

Tadeusz Gumiński może zostać pierwszym Honorowym Obywatelem Legnicy, który zostanie upamiętniony na muralu. Wiemy, gdzie miałby on powstać.

O mural słynnego legniczanina upomniał się u prezydenta miasta radny Andrzej Lorenc, który złożył w tej sprawie interpelację. Wskazuje w niej nawet konkretną lokalizację – ścianę budynku ul. Orzeszkowej 12/14. To właśnie w tym bloku mieszkał Tadeusz Gumiński. Lorenc poprosił magistrat o przygotowanie orientacyjnej wyceny przedsięwzięcia.

– Powstanie muralu z pewnością przyczyni się do widocznej popularyzacji postaci Tadeusza Gumińskiego jak i jego dbania o Muzeum Miedzi i Legnicę – pisze radny. W dalszej części interpelacji zauważa, że blok przy Orzeszkowej należy co prawda do Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale wyraża też przekonanie, że jej prezes (również radny) poprze inicjatywę, ponieważ osobiście brał udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Tadeusza Gumińskiego.

Kim był Tadeusz Gumiński?

Tadeusz Gumiński był prawnikiem, historykiem, literatem i społecznikiem. Po II wojnie światowej był skazany na karę śmierci i więziony przez komunistyczne władze za „działalność przeciwko władzy ludowej”. Gdy w latach 50. XX wieku dzięki amnestii wyszedł na wolność, osiadł  w Legnicy.

Jest założycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Muzeum Miedzi. Zainicjował wydawanie, istniejącego do dziś periodyku „Szkice Legnickie”. W 1977 r. wydał pierwszą powojenną monografię Legnicy oraz pierwszy przewodnik po mieście. Zasłużył się też jako działacz legnickiego oddziału PTTK.

W 1993 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. Zmarł w 2003 r. Trzy lata później rada miejska nadała jego imię jednej z ulic w Legnicy.

Przeczytaj także

Nowe na stronie