Dwie miejskie spółki pod kreską. LPGK ze stratą ponad 1,3 mln złotych

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakończyły 2022 rok ze stratą finansową. Na plusie są Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Strefa Aktywności Gospodarczej – wynika z informacji o wynikach finansowych i działalności spółek komunalnych, którą prezydent Legnicy przedłożył radzie miejskiej.

Z czterech spółek, w których miasto jest 100-procentowym właścicielem, w najtrudniejszym położeniu znajduje się LPGK. Firma ta 2022 rok zakończyła z niemałą stratą, wynoszącą 1,3 mln zł. Z informacji nad którą radni pochylą się na wrześniowej sesji, wynika również, że pogorszyła się też płynność finansowa spółki oraz wskaźnik rentowności.

Firma ze stratą, prezes z absolutorium

Mimo to prezes Bogusław Graboń, który przedsiębiorstwem zarządza jednoosobowo, otrzymał od zgromadzenia wspólników (w tym przypadku jest nim miasto) absolutorium. Podjęta została też uchwała pokryciu straty spółki zyskami z lat następnych. Pytanie, czy LPGK wyjdzie na plus?

Poprzednie dwa lata spółka również była pod kreską. 2021 rok zakończyła ze stratą w wysokości 571 tys. zł, natomiast 2020 rok – 50 tys. zł. Po raz ostatni dodatnim bilansem mogła wykazać się w 2019 r. (725 tys. zł).

W minionym roku w LPGK pracowały 253 osoby. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 124, 00 zł brutto. Średnią mocno zawyżało uposażenie prezesa, który w 2022 r. zarobił 283 476, 85 zł, co daje miesięczną pensję na poziomie 23,6 tys. zł.

Legnickie autobusy na minusie

Na minusie jest też Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Legnicki przewoźnik 202 rok zakończył ze stratą na poziomie 548,8 tys. zł. I to mimo że spółka sprzedała więcej biletów – o ponad 12 proc. w stosunku do 2021 roku. Na ujemny wynik finansowy wpływ miał głównie wzrost wynagrodzeń. Warto dodać, że wyniku nie uratowała wyższa dopłata z budżetu miasta, która w 2022 r. wyniosła 19,1 mln zł (w 2020 r. samorząd dopłacił do MPK 2,7 mln zł mniej). Kondycja finansowa MPK nie jest najlepsza, ale już nie tak zła, jak w pandemicznym 2020 roku, w którym zaliczyła stratę w wysokości 1,4 mln zł.

Średnie zatrudnienie w MPK to 202 etaty, a wynagrodzenie 5 276 zł. Uposażenie prezesa Zdzisława Bakinowskiego wyniosło 222 198,03 zł, co daje miesięczną wypłatę w wysokości 18,5 tys. zł. Bakinowski jest już na emeryturze, a jego następcę wyłoni konkurs. Jego wyniki poznamy niebawem.

Sprawdź, ilu kandydatów ubiega się o stanowisko prezesa MPK → TUTAJ.

W wodociągach na bogato

Tradycyjnie już w najlepszą kondycją finansową cieszy się Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka ta w 2022 roku odnotowała co prawda niewielki zysk – 84,5 tys. zł, ale jest to spowodowane tym, że sporo wydała na inwestycje – prawie 19 mln zł i zaciągnięciem kredytów. W latach poprzednik legnickie wodociągi wykazywały się zyskiem na poziomie – 670 tys. zł (2021), 1,3 mln zł (2020) i 850 tys. zł (2019).

Z czterech miejskich spółek, w LPWiK wciąż najlepiej się zarabia. Średnie wynagrodzenie wyniosło 6 709 zł. Dotyczy to również prezesa. Zbigniew Mróz od lat otwiera listę płac w legnickim sektorze publicznym. W 2022 roku zarobił 313 419, 62 zł. Dodajmy, że w wodociągach pracowały w 2022 roku łącznie 263 osoby.

Wyniki dobre, pensje najniższe

Na plusie miniony rok zakończyła Strefa Aktywności Gospodarczej. Spółka wykazała zysk w wysokości 360 tys. zł. To zbliżony wynik do 2021 roku (414 tys. zł). Z informacji dla rady miejskiej wynika, że sytuacja finansowa SAG z roku na rok jest coraz lepsza. W spółce, która zarządza terenami na lotnisku oraz parkiem wodnym AquaFun, zatrudnionych jest 11 osób, których średnie uposażenie wynosi 4 737 zł. Zarządzą nią jednoosobowo Magdalena Ryglicka. Za prezesowanie w SAG zarabia znacznie mniej niż jej koledzy z LPGK, LPWiK i MPK. Jej wynagrodzenie w 2022 roku to 167 351, 25 zł.

Przeczytaj także

Nowe na stronie