REKLAMA

spot_img

Dzikie wysypiska w Legnicy – prawdziwa plaga. Ponad 600 ton śmieci rocznie

Wiemy kto likwidować będzie dzikie wysypiska w Legnicy. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej złożyło w zamówieniu publicznym najkorzystniejszą ofertę, w wysokości 199 tys. 800 zł brutto, i zajmie się likwidacją dzikich wysypisk i rekultywacją gruntów w mieście. Umowa będzie obowiązywała do grudnia.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, z terenów należących do gminy Legnica.

– Dzikie wysypiska są plagą nie tylko w naszym mieście. Każdego roku wydajemy na ich likwidację setki tysięcy złotych. Usuwamy ponad sześćset ton nielegalnych śmieci rocznie – czytamy na stronie Urzędu Miasta Legnicy.

Pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem, zagrożone jest karą grzywny do 5 tys. zł.

Przeczytaj także

Nowe na stronie