Gumiński wygrał z Sapkowskim – legnicka biblioteka będzie mieć patrona

Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego – taką oficjalną nazwę nosić będzie miejsca placówka. Uchwałę w  tej sprawie podejmie rada miejska na październikowej sesji.

Do nadania miejskiej bibliotece imienia Tadeusza Gumińskiego przymierzano się od kilku lat. Zmiana oficjalnej nazwy wymaga stosownych zapisów w statucie instytucji. Dlatego niezbędna jest uchwała rady miejskiej w tej sprawie. Do głosowania dojdzie na sesji 30 października. Propozycja dyrekcji LBP wspierana przez prezydenta powinna przejść bez przeszkód, bo Tadeusz Gumiński powszechnie jest uznawany za wybitnego legniczanina.

Kim był Tadeusz Gumiński?

Tadeusz Gumiński był prawnikiem, historykiem, literatem i społecznikiem. Po II wojnie światowej był skazany na karę śmierci i więziony przez komunistyczne władze za „działalność przeciwko władzy ludowej”. Gdy w latach 50. XX wieku dzięki amnestii wyszedł na wolność, osiadł  w Legnicy. Jest założycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Muzeum Miedzi. Zainicjował wydawanie, istniejącego do dziś periodyku „Szkice Legnickie”. W 1977 r. wydał pierwszą powojenną monografię Legnicy oraz pierwszy przewodnik po mieście. Zasłużył się też jako działacz legnickiego oddziału PTTK. W 1993 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. Zmarł w 2003 r. Trzy lata później rada miejska nadała jego imię jednej z ulic w Legnicy.

Czytelnicy głosowali ws. patrona biblioteki

Wniosek dyrekcji LBP poprzedzony został konsultacjami. Głos ws. patrona zabrali czytelnicy. W specjalnej ankiecie wypowiedziało się blisko 1000 osób. Ponad 90 proc. z nich zagłosowało za Tadeuszem Gumińskim. Z kim wygrał honorowy obywatel Legnicy?

Czytelnicy zaproponowali również Andrzeja Sapkowskiego, księdza Jana Twardowskiego, księcia legnickiego Fryderyka II, patronkę Dolnego Śląska św. Jadwigę Śląską oraz urodzonego w podlubińskim Osieku religijnego reformatora z XVI wieku, Kaspara Schwenkfelda.

Przeczytaj także

Nowe na stronie