Ile zarabia początkujący policjant w Legnicy? Komenda podała kwoty

Jako że Komenda Miejska Policji w Legnicy wciąż boryka się z wakatami, przypomina o naborze do służby. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty drogą pocztową lub osobiście w gmachu przy ul. Asnyka 3. Wiadomo na jakie pieniądze mogą liczyć na starcie.

– Zapewniamy służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo. Praca w cywilu nie zapewni Ci tylu możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także odbycia wielu szkoleń we wszystkich obszarach działania – czytamy w komunikacie legnickiej komendy.

Zdecydowanie ciekawiej jest w dalszej części komunikatu. Znajdują się w nim bowiem konkretne liczby. Policjant na dzień dobry może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4930 zł netto (czyli na rękę). Więcej, bo 5300 zł netto miesięcznie może liczyć funkcjonariusz, który nie ukończył 26 lat.

Kto może wstąpić do policji?

• osoba posiadająca polskie obywatelstwo o nieposzlakowanej opinii,

• nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystająca w pełni z praw publicznych,
• posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
• dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

REKLAMA

spot_img

Przeczytaj także

REKLAMA

spot_img

Nowe na stronie