Jeśli złamiesz te zasady, Twój głos będzie nieważny! Mogą nawet wezwać policję!

Złamanie zasad obowiązujących w lokalu wyborczym może nawet skutkować wezwaniem policji. A oddanie głosu w sposób niezgodny z instrukcją może skutkować jego unieważnieniem. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała specjalną instrukcję dla członków komisji obwodowych liczących głosy – zobacz, jakie zasady obowiązują w lokalach wyborczych.

Głosowanie

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu będzie trwało od godz. 7 do 21. Aby wziąć w nim udział, musimy przedstawić dowolny dokument ze zdjęciem. Każdy wyborca dostanie po jednej karcie do głosowania w:

  • wyborach do Sejmu;
  • wyborach do Senatu;
  • w referendum.

Trzy karty, ale można odmówić

W przypadku gdy wyborca podczas odbioru kart do głosowania odmówi przyjęcia jednej albo dwóch z nich, wydający karty członek komisji w rubryce spisu wyborców „Uwagi” czyni właściwą adnotację, („bez Sejmu”; „bez Senatu”; „bez referendum”; „bez Sejmu i bez referendum”’ „bez Senatu i bez referendum” lub „bez Sejmu i bez Senatu”).

Można zmienić zdanie

Jeżeli wyborca, który odmówił przyjęcia jednej lub dwóch kart do głosowania, następnie będzie chciał otrzymać kartę do głosowania w głosowaniu, w którym nie uczestniczył, komisja wydaje wyborcy tę kartę lub karty, której przyjęcia wcześniej odmówił. Przewodniczący komisji w rubryce spisu wyborców „Uwagi” skreśla właściwą adnotację i skreślenie to opatruje swoją parafą. 

Po jednym krzyżyku

W wyborach do Sejmu wyborca może głosować tylko na jedną listę i na jednego kandydata z tej listy, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Tak oddane głosy wyborców są głosami ważnymi

W wyborach do Senatu wyborca może głosować na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” z lewej strony obok jego nazwiska

Uwaga policja!

Karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części, których nie będą brane pod uwagę przy obliczeniach wyników głosowania.

Wyborcy nie mogą wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. W przypadku gdy komisja zauważy, że ktoś wyniósł karty (lub kartę) do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim ktoś takie karty (lub kartę) przyjmuje lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, np. oferowane jest odstąpienie kart (lub karty), obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym policję.

Przeczytaj także

Nowe na stronie