Jest porozumienie ws. ochrony Jeziora Koskowickiego pod Legnicą

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy podpisały list intencyjny dot. ochrony Jeziora Koskowickiego w gminie Legnickie Pole na Dolnym Śląsku. Akwen ten od kilku lat boryka się z problemem śnięcia ryb.

List intencyjny na celu poprawę stanu środowiska Jeziora Koskowickiego, które dotyka problem śnięcia ryb. Ma to związek z pogarszającym się stanem środowiska na tym jeziorze, w szczególności z powodu niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, czyli tak zwanej przyduchy.

Ta głównie w okresach letnich prowadzi do masowego śnięcia ryb. Jezioro Koskowickie, mimo że wraz ze swoją otuliną jest rezerwatem przyrody, jest też zaśmiecane przez odwiedzających to miejsce ludzi, zaś brzegi oraz obiekty i urządzenia hydrotechniczne są często dewastowane. 

Ze strony Wód Polskich podpis pod listem intencyjnym złożył Krzysztof Styczeń, dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy. Pozostałymi sygnatariuszami dokumentu są: Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Adam Babuśka, starosta powiatu legnickiego, Rafał Plezia, wójt gminy Legnickie Pole oraz Krzysztof Sadowski, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy.

W najbliższych latach będą wspólnie podejmowane systemowe działania ochronne w obszarze planowania przestrzennego, zagospodarowania terenu czy koncepcji projektów inwestycyjnych w sąsiedztwie Jeziora Koskowickiego, które ma obszar 55 hektarów, ale niewielką głębokość 2-3 metrów. To również ma wpływ na stan i parametry fizyko-chemiczne wód w starzejącym się akwenie.

Warto dodać, że zgodnie z umową zawartą z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – do 2 stycznia 2025 roku – użytkownikiem Jeziora Koskowickiego w rejonie Legnicy, odpowiadającym za prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i odławianie śniętych oraz martwych ryb w przypadku ich pojawienia się jest Polski Związek Wędkarski okręg w Legnicy.

Przypominamy, że w lipcu 2021 r. na wniosek PZW okręg w Legnicy, marszałek województwa dolnośląskiego wydał decyzję o uznaniu Jeziora Koskowickiego za zbiornik wodny nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ze względu na zmienione warunki środowiskowe i podatność na deficyty tlenu w wodzie.

Źródło: PGW Wody Polskie

REKLAMA

spot_img

Przeczytaj także

REKLAMA

spot_img

Nowe na stronie