Jest praca w straży miejskiej – sprawdź, czy spełniasz wymagania

Straż Miejska w Legnicy ogłosiła kolejny nabór w swoje szeregi. Do wzięcia są trzy etaty na stanowisku aplikanta. Oferty można składać do 16 października w gmachu straży przy al. Rzeczypospolitej.

Jakie wymagania stawia legnicka straż miejska?

• Posiadanie obywatelstwa polskiego,

• ukończone 21 lat,

• korzystanie z pełni praw publicznych,

• posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

• nienaganna opinia,

• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

• niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione • przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowe preferowane będą: znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej, przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. „B”, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, dobra znajomość topografii Legnicy, odpowiedzialność, terminowość, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, cierpliwość.

Przeczytaj także

Nowe na stronie