Kardiolog legnickiego szpitala nagrodzony za nowatorską metodę leczenia chorób serca

Dr n. med. Piotr Rola z oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy otrzymał podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu nagrodę dla autorów najczęściej cytowanych w 2022 roku artykułów opublikowanych na łamach „Kardiologii Polskiej” (Polish Heart Journal). – Artykuł, jako jeden z nielicznych nie ma charakteru teoretycznego, ale dotyczy codziennej praktyki klinicznej – mówi dr Piotr Rola.

„Kardiologia Polska” to najważniejsze kardiologiczne czasopismo naukowe w Polsce. Legnicki kardiolog nagrodzony za anglojęzyczną publikację: Ewaluacja litotrypsji wewnątrznaczyniowej w chorobie niedokrwiennej serca. Wyniki krótkoterminowe Dolnośląskiego Rejestru ShockWave).

Powstała ona pod redakcją dr. Piotra Roli. Pozostałymi współautorami są: Adrian Włodarczak, Jan Jakub Kulczycki, Marek Szudrowicz, Artur Jastrzębski, Maciej Pęcherzewski, Adrian Doroszko, Maciej Lesiak oraz z naszego oddziału kardiologicznego Mateusz Barycki i Łukasz Furtan.

We współpracy z lubińskim MCZ

– Ta nagroda ma szczególne znaczenie, albowiem wskazuje na to, że artykuł był nie tylko chętnie czytamy, ale również cytowany w wielu innych publikacjach  – podkreśla dr Piotr Rola. – Powstał on jako wynik współpracy oddziałów kardiologicznych naszego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz Miedziowego Centrum Zdrowia. Jako jeden z nielicznych nie ma charakteru teoretycznego, ale dotyczy codziennej praktyki klinicznej. Napisaliśmy go na podstawie naszej codziennej pracy, podczas której wykonujemy nowatorskie  zabiegi z zakresu litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Nasze doświadczenia i wyniki wzbudziły duże zainteresowanie – tłumaczy dr Piotr Rola.

– Artykuł, jako jeden z nielicznych nie ma charakteru teoretycznego, ale dotyczy codziennej praktyki klinicznej – mówi dr Piotr Rola.

Co to jest litotrypsja?

Litotrypsja dotąd najczęściej wykorzystywana była podczas zabiegów urologicznych, od niedawna stosowana jest także w kariologii. Może wielu pacjentom poprawić komfort funkcjonowania, a nawet przedłużyć życie.

– Zabiegi litotrypsji wewnątrznaczyniowej stosowane są u chorych poddawanych angioplastyce wieńcowej, u których z powodu nasilonych zwapnień w świetle naczynia konwencjonalne metody zabiegowe tzw. balonikowanie okazały się nieskuteczne – wyjaśnia Piotr Rola.

Jak przy rozbijaniu kamieni

–  Cewnik ShockWave (tak nazywa się urządzenie do litotrypsji) dostarczany jest precyzyjnie w obręb tętnicy wieńcowej w miejscu występowania największych zwapnień. Następnie urządzenie miejscowo uwalnia uderzeniową falę ultradźwiękową (z ang. ShockWave), która powoduje ich kruszenie. Fizyczne model działania urządzenia jest analogiczny do tego, który urolodzy wykorzystują przy rozbijaniu kamieni nerkowych – urządzenie to jest jednak zminiaturyzowanie i dalece bardziej precyzyjne. Wraz z ośrodkiem MCZ w Lubinie jesteśmy pionierami w tego typu zabiegach w kraju, a nasze doświadczenie kliniczne stało się podwaliną do powstania nagrodzonego artykułu – dodaje dr Rola.

Warto podkreślić, że nagrodzona praca to jedyny wyróżniony artykuł w „Kardiologii Polskiej” z ośrodków nieklinicznych.

Przeczytaj także

Nowe na stronie