Kolejny ruch w sprawie przebudowy A4 Legnica – Krzyżowa. Będzie zgodnie z planem

By ta długo oczekiwana inwestycja mogła się rozpocząć, poprzedzić ją musi żmudna procedura uzyskiwania pozwoleń i decyzji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała właśnie kolejny ruch w tej sprawie.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożone zostały dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy dwóch odcinków autostrady A4 od Krzyżowej do Legnicy. DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe.

Planowana rozbudowa ok. 35-kilometrowego fragmentu autostrady A4 od Krzyżowej do Legnicy została podzielona na dwa odcinki:

  • odcinek pierwszy o długości ok. 14 km, który rozpoczyna się za węzłem Krzyżowa i kończy za węzłem Krzywa
  • odcinek drugi o długości ok. 21 km rozpoczynający się za węzłem Krzywa i kończący przed węzłem Legnica Południe. 

Obecna dwujezdniowa autostrada, z dwoma pasami ruchu i bez pasa awaryjnego, zastąpiona zostanie nową, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie obiektów inżynierskich, powstanie jezdnia, na którą zostanie przełożony ruch. To umożliwi rozbiórkę starej nawierzchni i budowę nowej drugiej jezdni. Rozbudowa uwzględnia lokalne uwarunkowania i odsunięcie od zabudowy mieszkaniowej w Krzyżowej i Szczytnicy.  

Zadanie planowane jest do realizacji w formule „Projektuj i buduj” w latach 2027 – 2029.  

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa, wpisana jest do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

(źródło: GDDKiA)

Przeczytaj także

Nowe na stronie