Kościoły diecezji legnickiej pustoszeją. Coraz mniej wiernych na mszach

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował doroczny raport o religijności Polaków. Tendencja nie zmienia się – z wiarą w narodzie jest coraz słabiej. Jak w zestawieniu wypada diecezja legnicka? Już tradycyjnie, kiepsko.

Raport ISKK oparty jest na badaniach przeprowadzonych w październiku 2022 r. Wypływające z niego wnioski dla Kościoła katolickiego w Polsce nie są optymistyczne.

Na niedzielnych mszach niecałe 30 proc. wiernych

Mimo że odnotowany został niewielki wzrost (o 1,2 proc.) liczby wiernych uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach oraz przystępujących do komunii (o 1 proc.). Spadła za to liczba uczniów uczęszczających na lekcje religii, udzielanych sakramentów chrztu, bierzmowania oraz małżeństwa.

Okazuje się, że w Polsce, w niedzielnej mszy udział bierze 29,5 proc. wiernych, a zaledwie 13,9 proc. przystępuje do komunii. Z frekwencją na niedzielnych mszach najlepiej jest w diecezji tarnowskiej (61,6 proc.), rzeszowskiej (52,0 proc.) i przemyskiej (49,5 proc.). Jeśli chodzi o drugi kluczowy wskaźnik w badaniach ISKK, czyli przystępowanie do komunii, najlepiej jest w diecezji tarnowskiej (25,6 proc.) i białostockiej (20,5 proc.).

Diecezja legnicka na szarym końcu

Podobnie, jak w latach ubiegłych, jedną z najmniej religijnych diecezji w kraju jest legnicka. Z danych ISKK wynika, że na niedzielne msze do kościołów diecezji legnickich uczęszcza zaledwie 20,4 proc. wiernych. To jeden z najgorszych wyników w Polsce. Na 44 diecezje w kraju, legnicka plasuje się bowiem na 38. miejscu. Gorzej z frekwencją na mszach jest tylko w diecezjach: świdnickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, sosnowieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, łódzkiej i szczecińsko-kamieńskiej. Warto dodać, że jeszcze dziesięć lat temu na niedzielne msze w kościołach diecezji legnickiej chodziło ponad 30 proc. wiernych.

Natomiast do komunii w kościołach diecezji legnickiej w 2022 r. przystępowało statystycznie ledwie 9,8 proc. wiernych. To również jeden z najgorszych wyników w kraju. W 2013 r. sakrament ten przyjmowało ponad 13 proc. wiernych.

Co ciekawe, do kościoła w regionie legnicko-jeleniogórskim chętniej chodzą kobiety, które stanowią 61,4 proc. wiernych na niedzielnej mszy.

Co  frekwencją na lekcjach religii?

Na lekcje religii uczęszcza 80,3 proc. uczniów. Najwyższy ich odsetek odnotowano w diecezji przemyskiej (96,5 proc.), tarnowskiej (96,3 proc.) i rzeszowskiej (94,9 proc.). Najniższy w diecezji warszawskiej (59,8 proc.), opolskiej (63,4 proc.) i łódzkiej (65,4 proc.).

A jak jest w diecezji legnickiej? Poniżej średniej krajowej. Z raportu wynika, że na religię uczęszcza 69,2 proc. uczniów.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego został założony w 1972 r. Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Konferencją Episkopatu Polski. Badania statystyczne i społeczne dotyczące Kościoła katolickiego oraz religijności prowadzi od 1980 r. Dotyczą one niedzielnych praktyk religijnych Polaków, parafii, aktywności świeckich, wolności religijnej, liczby duchownych i udzielanych sakramentów.

REKLAMA

spot_img

Przeczytaj także

REKLAMA

spot_img

Nowe na stronie