REKLAMA

spot_img

Kto otrzyma  tytuł Honorowego Obywatela Legnicy 2023 roku?

Do 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o przyznanie przez Radę Miejską Legnicy tytułu Honorowego Obywatela Miasta, Nagrody Miasta oraz odznaki Zasłużony dla Legnicy.

W ubiegłym roku tytuł Honorowego Obywatela Legnicy przyznano Władysławowi Dybowskiemu, zgłoszonemu pośmiertnie przez grupę radnych.

Radni zdecydowali o nieprzyznawaniu Nagrody Miasta Legnicy, a niewykorzystane środki przekazane zostały na pomoc uchodźcom. Odznakami Zasłużony dla Legnicy uhonorowano 14 osób i instytucji.

Kto może zgłaszać kandydatów?

  • prezydent Legnicy,
  • przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy,
  • komisje rady, kluby i grupy radnych,
  • organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe
  • mieszkańcy.

Wyróżnienia przyznawane są dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rozwoju miasta, poprawy poziomu życia jego mieszkańców, bezpieczeństwa publicznego oraz promocji Legnicy w kraju i za granicą.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski wraz z uzasadnieniem przyjmuje kancelaria urzędu  lub biuro rady w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 224 (II p.), pl. Słowiański 8. Informacje udzielane  są pod nr tel. 72 12 132, 76 72 12 135, 130.

Statut Legnicy regulujący  zasady przyznawania wyróżnień jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.legnica.eu  w BIP. Druki wniosków można pobrać w kancelarii Urzędu lub ze strony internetowej Urzędu https://portal.legnica.eu/o-legnicy/zasluzeni-dla-miasta/.

Przeczytaj także

Nowe na stronie