Legnica bez konserwatora zabytków. Nie ma chętnych na pół etatu w urzędzie miasta

Urząd Miasta w Legnicy unieważnił konkurs na Miejskiego Konserwatora Zabytków. Powód? Nikt do niego się nie zgłosił. W magistracie liczą, że odpowiedni kandydat ostatecznie się znajdzie i szykują drugi nabór na stanowisko.

Po tym, jak na emeryturę przeszła odpowiadająca za legnickie zabytki przez wiele lat, Maria Tyzenhaus, Ratusz ma duży problem z jej zastąpieniem. Kandydatów zapewne nie zachęca fakt, że urząd miasta oferuje im tylko pół etatu.

Wkrótce urząd miasta ogłosi zapewne drugi konkurs. Jakie były wymagania w pierwszym? Niezbyt wygórowane. Kandydat na Miejskiego Konserwatora Zabytków musiał posiadać obywatelstwo polskie, być niekaranym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszyć się  nieposzlakowaną opinią i co najważniejsze –  przedłożyć dyplom magisterski w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w tym zakresie i wykazać się wiedzą nt. funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przeczytaj także

Nowe na stronie