Legnica jak Szwajcaria? Miasto postara się o grube miliony złotych

Legnica przystąpi do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, którego celem jest  podnoszenie jakości życia mieszkańców polskich, średnich miast oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w naszym kraju.

Realizowane w jego ramach projekty będą ukierunkowane na rozwój gospodarczy lub środowiskowy oraz społeczny. Program daje szansę miastom na wypracowanie bądź redefinicję „koła zamachowego” ich rozwoju.

– W ramach programu Legnica może zgłosić zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne, ukierunkowane głównie na rozwój i integrację społeczną. Program zakłada wzmocnienie procesu zarządzania strategicznego poprzez szkolenia pracowników, usługi doradcze oraz – na etapie realizacji projektów – wymianę dobrych praktyk z miastami szwajcarskimi – informuje legnicki magistrat.

Całkowita kwota dofinansowania dostępna w naborze w ramach Programu Rozwoju Miast wynosi 1 423 976 095 zł, w tym 85 proc. stanowi szwajcarski wkład finansowy, a 15 proc. krajowy wkład finansowy.

Legnica może ubiegać się o dofinansowanie od 44 848 000 zł do 80 726 400 zł. Program będzie realizowany w trzech etapach. W pierwszym etapie (rok 2024) miasta-wnioskodawcy opracują wnioski aplikacyjne, które po poddaniu ocenie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostaną następnie uszczegółowione przez wybrane miasta zaliczone do grona finalistów (rok 2025). 

Do udziału w drugim etapie zostaną zaproszone miasta, których wnioski złożone w pierwszym etapie zostały najlepiej ocenione, a ich liczba będzie zależeć od wykorzystania dostępnej alokacji. Trzeci etap (począwszy od roku 2026) rozpocznie podpisanie umowy o dofinansowanie i wówczas miasta laureaci przystąpią do faktycznego wykonania projektów. Realizacja programu zakończy się w 2029 roku.

Przeczytaj także

Nowe na stronie