spot_img

Legnica: Na Jaworzyńskiej przy Winkelmannie powstanie rondo turbinowe

Ulica Jaworzyńska jest jedną z najważniejszych arterii w mieście. Łączy autostrady A4 – w ciągu obwodnicy zachodniej z  drogami ekspresową S3, krajową nr 94 i wojewódzką nr 364. Jest także główną trasą dojazdową do LSSE. To powoduje duże natężenie ruchu i korki. Budowa ronda znacznie te trudności zniweluje.

Jak informuje Urząd Miasta w Legnicy swoje oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w pobliżu  zakładów Winkelmann w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Legnicy zgłosiły dwie firmy.

Konsorcjum firm  BUDRIM (lider) z Kunic i Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów zaproponowało – 27 mln 675 tys. zł, a PTB Wrocław 42 mln 047 tys. zł. Miasto na to zadanie zaplanowało przeznaczyć 30 mln zł.  Obecnie oferty są analizowane.

Inwestycja będzie realizowana  formule zaprojektuj i wybuduj. Jej celem jest poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych. Na tę ważną inwestycję drogową Legnica otrzymał blisko 29,4  mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Obejmie ona oprócz budowy ronda turbinowego także powstanie ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia, przebudowę kanalizacji deszczowej. Planowany termin realizacji w latach 2023 – 2026. 

Wcześniej została otwarta nowa arteria komunikacyjna w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. Ten bardzo ważny dla naszego miasta układ komunikacyjny usprawnił dojazd do wielu newralgicznych miejsc. Połączył m.in.  atrakcyjny teren inwestycyjny z istniejącymi i powstającymi zakładami oraz drogami A4 i S3. Po włączeniu jej do budowanej obecnie zbiorczej drogi południowej (etap III) odciąży ruch w centrum miasta, ułatwi też dojazd do osiedli, szkół i szpitala i zakładów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Powstała też droga klasy Z, łącząca ul. Giełdową (dawną Myśliwską) z terenami produkcyjno-usługowymi (tzw. Legnica II) i obwodnicą zachodnią. Budowa tej drogi była  kontynuacją zakończonej kilka lat temu inwestycji, związanej z uzbrojeniem i budową ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej, które skomunikowały atrakcyjne tereny inwestycyjne (Legnica II) z ul. Jaworzyńską, obwodnicą zachodnią i autostradą A-4.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie