Legnica tonie w długach – liczby, które podała władza budzą niepokój

Zastępca prezydenta Legnicy, Jadwiga Zienkiewicz w odpowiedzi na interpelację opozycyjnej radnej Karoliny Jaczewskiej-Szymkowiak, podała stan zadłużenia miasta na koniec 2023 r. Bez dwóch zdań – zobowiązania samorządu robią wrażenie.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie miasta wynosiło 240.547.205,06 zł i dotyczyło ono zobowiązań długoterminowych. W 2023 r. koszty obsługi zadłużenia miasta wyniosły 15.876.183,91 zł i dotyczyły one odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych – pisze wiceprezydent Jadwiga Zienkiewicz.

Małym pocieszeniem jest fakt, że przez dwa lata zadłużenie Legnicy zmniejszyło się. W analogicznym okresie 2021 r. wynosiło ono bowiem blisko 300 mln zł, a koszty obsługi długu wynosiły niemal 27 mln zł.

Przypomnijmy, że w 2019 r. Legnica zaciągnęła kredyt w Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu w wysokości 136 mln zł. Pieniądze EBI przekazywało miastu w czterech transzach po 34 mln zł w latach 2019-2022.

REKLAMA

spot_img

Przeczytaj także

REKLAMA

spot_img

Nowe na stronie