Legnica: Tu kształcą się najlepsi na Dolnym Śląsku medycy. Wiedzieliście?

Młodzi medycy z Legnicy wśród najlepszych na Dolnym Śląsku. Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął właśnie nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.

W tym roku stypendia o wysokości 1500 zł miesięcznie otrzyma 82 studentów, z czego 16 z Collegium Witelona w Legnicy (12 na kierunku pielęgniarstwo, 4 na kierunku ratownictwo medyczne).

Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

– Naszym celem jest wspieranie rozwoju kadry medycznej, której obecnie bardzo potrzebujemy na rynku pracy – wyjaśnia Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa. – Podejmujemy działania, które mają zachęcić młodych ludzi do wyboru medycznej ścieżki kształcenia oraz do podjęcia w przyszłości pracy w dolnośląskich podmiotach leczniczych.

Szczegóły i lista nagrodzonych

(źródło: UMWD, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy)

Przeczytaj także

Nowe na stronie