Legnica wystawiła na sprzedaż kolejny kawałek dawnego lotniska

Na 21 marca br. magistrat zaplanował przetarg na sprzedaż ponad dwuhektarowej działki przy ul. Hangarowej. To teren dawnego lotniska, które wybudowali Niemcy, a po II wojnie światowej wykorzystywała armia radziecka.

Działka, którą sprzedaje urząd miasta to niezabudowany teren z betonowo-asfaltowym fragmentem pasa startowego. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod nieuciążliwy przemysł, bazy, składy, handel, usługi i administrację. Cena wywoławcza ustalona została na 4,6 mln zł plus VAT. Samo wadium wynosi 920 tys. zł.

Spór o zagospodarowanie lotniska w Legnicy, które rosyjskie wojsko oddało w polskie ręce w 1993 r., trwał kilkanaście lat. Prawica konsekwentnie forsowała pomysł budowy portu lotniczego. Z kolei prezydent Tadeusz Krzakowski i jego stronicy stali na stanowisku, że korzystniejsza dla miasta będzie sprzedaż terenu pod działalność przemysłową. Klamka zapadła dopiero w 2011 r., kiedy rada miejska podjęła uchwałę o rozpoczęciu parcelacji terenu i sprzedaży. Formalnie z rejestru wykreślone zostało w 2015 r. Dziś z dawnego lotniska niewiele już zostało. Działalność gospodarczą prowadzi tam już kilkanaście firm.

Przeczytaj także

Nowe na stronie