spot_img

Legnicka Witelonka w czołówce polskich wyższych uczelni zawodowych

Collegium Witelona – piąty rok z rzędu – znalazło się w gronie najlepszych w kraju państwowych uczelni zawodowych. Za wysoką jakość kształcenia i dobre wyniki karier absolwentów Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało uczelni dodatkowe dofinansowanie w kwocie miliona złotych.

Witelonka jest w czołówce już piąty raz z rzędu, choć  kryteria programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” wcale nie są łatwe. Ministerstwo bierze „pod lupę” nie tylko jakość kształcenia, potwierdzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną, ale także wyniki monitoringu karier studentów i absolwentów, które w przypadku Collegium Witelona są pozytywne, dzięki temu, że uczelnia kształci praktycznie i dostosowuje kierunki studiów do oczekiwań rynku pracy, jej absolwenci z łatwością się na tym rynku odnajdują.

Kształcą specjalistów

Uczelnia stara się, by prowadzone w niej kształcenie było spójne z wymogami rynku pracy. To właśnie pod kątem praktyk dla studentów i możliwości ich przyszłego zatrudnienia, Collegium Witelona współpracuje z takimi przedstawicielami biznesu w regionie jak m.in. KGHM, Toyota, Volkswagen, Viessmann oraz innymi, liczącymi się koncernami,  działającymi np. na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Aby jak najlepiej przygotować studentów do nowoczesnych specjalizacji, takich jak m.in. kobotyka,  automatyka czy branża automotive, Uczelnia współpracuje z liczącymi się w świecie firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją: m.in. Yaskawą czy 5s Automate.

Gwarantowane miejsca pracy

Uczelnia ma też zawarte, pod kątem doskonalenia umiejętności studentów kierunków medycznych, porozumienia z tak ważnymi na Dolnym Śląsku placówkami służby zdrowia jak m.in. Dolmed S.A. we Wrocławiu,  Szpitalem św. Łukasza w Bolesławcu czy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy.

– W tych firmach i placówkach nasi studenci mogą liczyć nie tylko na praktyki, przygotowujące ich profesjonalnie do zawodu, ale też na miejsca pracy. Wielu naszych studentów otrzymuje bowiem od pracodawców, u których odbywają praktyki, oferty stałego zatrudnienia – mówi dr Karol Rusin, prof. CWUP,  Prorektor ds. Rozwoju Collegium Witelona.

Teoria z praktykami

Co ważne, kadrę wykładowców Uczelni stanowią w większości  praktycy, czyli osoby aktywne zawodowo w branżach, o których wiedzę przekazują studentom.

Otrzymany w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” milion  złotych, Collegium Witelona  przeznaczy – zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Edukacji i Nauki – na doskonalenie jakości kształcenia i jeszcze skuteczniejsze dostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku pracy w regionie.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie