REKLAMA

spot_img

Można zgłaszać kandydatów do miejskich nagród. Znów będzie awantura?

Do 29 lutego br. można składać wnioski o uhonorowanie osób i organizacji do miejskich nagród – tytułu Honorowego Obywatela Legnicy, finansowej Nagrody Miasta Legnicy oraz odznaki „Zasłużony dla Legnicy”.

Kto może zgłaszać kandydatury? Zgodnie ze statutem miasta: prezydent, przewodniczący rady miejskiej, komisje rady miejskiej, radni, jak również organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe oraz mieszkańcy Legnicy. Wnioski wraz z uzasadnieniem przyjmuje Kancelaria Urzędu Miasta. Informacji dot. procedury udziela Biuro Rady pod nr tel. 76 72 12 132, 76 72 12 135, 130.

Zgłoszone kandydatury rozpatrzy Komisja Kapituły i Statutu rady miejskiej a ostateczną decyzję ws. przyznania nagród rada miejska.

Niestety, miejskie nagrody z roku na rok tracą na prestiżu. Towarzyszą im często polityczne przepychanki i personalne rozgrywki. Takie, jak przed rokiem, gdy na sesji podczas której radni decydowali o wyróżnieniach, doszło do grubej awantury.

Przypomnijmy. Radny Koalicji Obywatelskiej Jarosław Rabczenko dotarł do maila działacza PiS Roberta Żeleźnego do radnych tego ugrupowania, w którym instruował, jak mają negocjować z radnymi z klubu prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, jak mają głosować. Na sali wybuchła kłótnia.

Finalnie radni PiS do spółki z radnymi prezydenckimi odegrali się nie zgadzając się na Nagrodę Miasta Legnicy dla twórczyni Satyrykonu Elżbiety Pietraszko, której kandydaturę zgłosiła Koalicja Obywatelska. Pieniądze powędrowały za to Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarność i Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rzecz jasna instytucje te zgłoszone zostały przez PiS i radnych Tadeusza Krzakowskiego.

Przeczytaj także

Nowe na stronie