REKLAMA

spot_img

Nadleśnictwo Legnica rozdaje dziś sadzonki drzew. Akcja #sadziMy 2024

Akcja Lasów Państwowych pod nazwą #sadziMy ma na celu promowanie sadzenia drzew oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach tej inicjatywy, mieszkańcom udostępniane są sadzonki rodzimych gatunków drzew, które mogą zasadzić na swoich prywatnych gruntach.

– W kontekście globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności, inicjatywa #sadziMy nabiera szczególnego znaczenia. Poprzez angażowanie społeczności lokalnych w sadzenie drzew na swoich terenach, akcja wspiera nie tylko ochronę środowiska, ale także buduje więź między ludźmi a naturą. Każde zasadzone drzewo stanowi krok w kierunku poprawy jakości powietrza, ochrony gleby i zapewnienia schronienia dla dzikich zwierząt – informuje Nadleśnictwo Legnica.

Akcja odbywa się na terenie Nadleśnictwa przy ulicy Pawickiej 4 w Legnicy. Darmowe sadzonki rozdawane będą dziś, w piątek 12 kwietnia w godzinach od 9:00 do 15:00.

xr:d:DAGBzwEDEFA:9,j:4409448237344590789,t:24040807

Przeczytaj także

Nowe na stronie