Państwowa spółka większościowym udziałowcem w LSSE

Agencja Rozwoju Przemysłu objęła 62,24 proc. udziałów w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Skarb Państwa obecnie posiada w niej 15,02 proc. udziałów.

– Zmieniła się struktura własnościowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Uchwałę w tej sprawie 13 października 2023 r. podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – informuje LSSE.

– Do grona akcjonariuszy dołączyła Agencja Rozwoju Przemysłowego S.A., która została głównym udziałowcem LSSE S.A. Dokonano również podwyższenia kapitału zakładowego wpłaconego w całości do 95 351 000 zł – czytamy w dalszej części komunikatu.

Agencja Rozwoju Przemysłu objęła 62,24 proc. udziałów w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ma to ułatwić przygotowanie terenów w podwrocławskiej Miękini pod inwestycję Intela.

Mniejszościowymi udziałowcami w LSSE są obecnie: Skarb Państwa (15,02 proc.), gmina Polkowice (9,21 proc.), KGHM (12,4 proc.), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (11,11 proc.), gmina miejska Złotoryja (6,67 proc.), miasto Legnica (0,41 proc.), gmina Warta Bolesławiecka (0,32 proc.) oraz ING Bank Śląski (0,10 proc.). 

Przeczytaj także

Nowe na stronie