Personalna rewolucja rządu Tuska trwa. Zwolnienia w dolnośląskiej policji  

Było jasne, że nowa koalicja rządząca dokona zmian na większości stanowisk podległych administracji rządowej. Personalna rewolucja dotarła na Dolny Śląsk. Ze stanowiskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji pożegnał się nadinspektor Dariusz Wesołowski. Kto następny?

Nowym dolnośląskim komendantem policji został nadinspektor Paweł Półtorzycki. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku we Wrocławiu i do roku 1999 pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych w jednostkach garnizonu dolnośląskiego.

Pracował również w Centralnym Biurze Śledczym i CBŚP od początku powstania tej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji. Poznał dobrze Wrocław i Dolny Śląsk, a przez kolejne blisko 24 lata służby przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając ogromne doświadczenie, aby w 2016 roku zostać powołanym na stanowisko Zastępcy Komendanta CBŚP, a trzy lata później na szefa tej formacji.

Jako pierwszy ze stanowiskiem pożegnał się wojewoda Jarosław Obremski. Razem z nim posady stracili także jego zastępcy: Jarosław Kresa z PiS i Bogusław Szpytma z Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. Policzone wydają się być także dni powiązanych z PiS doradców wojewody – to m.in. sejmikowy radny PiS Damian Mrozek, radny miejski PiS Andrzej Kilijanek czy działaczka zarządu krajowego Forum Młodych PiS Joanna Bradke.

Spać spokojnie nie mogą także szefowie instytucji tworzących tzw. administrację zespoloną. Podlegają oni wojewodzie. Następca Jarosława Obremskiego z pewnością prędzej czy później będzie chciał obsadzić w tych miejscach swoich ludzi. Kto może stracić pracę?

 • Nadbryg. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Małgorzata Sienkiewicz – Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Mariusz Kozłowski – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • Janusz Szydłowski- Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • Zbigniew Domagała – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Daniel Gibski – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Dariusz Smoliński – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
 • Piotr Wiss – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Bernadeta Kucharska – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Dariusz Przybytniowski – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Zdzisław Król – Dolnośląski Wojewódzki Lekarz WeterynariiREKLAMA

spot_img

Przeczytaj także

REKLAMA

spot_img

Nowe na stronie