REKLAMA

spot_img

Prawie półtorej dodatkowej pensji dla pracowników KGHM. Będą “zyski” mimo gigantycznej straty

Załoga Polskiej Miedzi otrzyma nagrodę z zysku mimo fatalnych wyników finansowych za ubiegły rok. Grupa kapitałowa KGHM zakończyła 2023 rok ze stratą na poziomie 3,7 miliarda złotych. Sama spółka matka także jest na sporym minusie.  

Rok 2022 holding zamknął zyskiem w wysokości 4,77 mld zł. Za 2023 rok cała grupa odnotowała 3,69 mld zł straty.

Spółka matka, czyli KGHM Polska Miedź, także przeszła od 3,5 mld zł na plusie do straty na poziomie ponad 1,15 mld. Rok temu na jedną akcję spółki przypadało 17,67 zł zysku, teraz na każdy papier wartościowy przypada 5,77 zł straty.

Za ten spadek w głównej mierze odpowiadają przeprowadzone na koniec roku testy wartości bilansowej aktywów produkcyjnych w Polsce. Wykazały one konieczność dokonania księgowego odpisu o wartości 3,77 mld zł. Wynika to m.in. z przewidywanego wzrostu kosztów produkcji i nakładów inwestycyjnych oraz mniej korzystnego dla KGHM kursu złotówki względem dolara.

Zarząd miedziowego giganta nie wydał jeszcze rekomendacji w sprawie dywidendy dla akcjonariuszy, ale załoga może być spokojna. Brak zysku nie oznacza braku dodatkowej nagrody rocznej – związki zawodowe już przekazują komunikaty, że tegoroczny bonus dla pracowników wyniesie około 1,4-krotności miesięcznego wynagrodzenia i będzie wypłacany po czerwcowym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Rekomendację w sprawie dywidendy władze spółki zamierzają opublikować w ciągu kilku tygodni. Na dzisiejszej konferencji prasowej Piotr Krzyżewski, wiceprezes ds. finansowych, zadeklarował, że zarząd utrzymuje dotychczasową politykę dywidendową, ale decyzję o tym, jaka jest „przestrzeń do wypłaty dywidendy” podejmie po analizie kluczowych wydatków inwestycyjnych.

W podsumowaniu ubiegłorocznych wyników sama spółka zwraca uwagę przede wszystkim na wykonanie z nawiązką założonych planów produkcyjnych oraz realizację ważnych inwestycji, takich jak połączenie szybu GG-1 w Kwielicach z wyrobiskami kopalni „Rudna”, przygotowania do budowy szybu GG-2 czy rozbudowa zbiornika „Żelazny Most”.

– KGHM zamyka rok 2023 z dobrą kondycją finansową – 33,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz mocnym wynikiem operacyjnym Grupy – blisko 5,4 mld zł. Saldo środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku wyniosło 1,7 mld zł, zanotowano wzrost o 0,5 mld zł. Miedziowa spółka utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2023 roku wyniósł 1,1. KGHM kontroluje koszty i posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych – informuje biuro prasowe KGHM.

(autor Joanna Dziubek/lubin.pl)

Przeczytaj także

Nowe na stronie