Radny PiS pyta o kompetencje wiceprezydent Aleksandry Krzeszewskiej

Miasto nie ma czasu na pięć lat nauki – potrzebni są sprawni menedżerowie, którzy natychmiast będą w stanie podjąć skuteczne i merytoryczne działania zaradcze – pisze w swojej interpelacji do prezydenta Macieja Kupaja, radny Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Rajczakowski.

Osoba 26-letniej Aleksandry Krzeszewskiej budzi sporo kontrowersji. Chodzi o to, że mimo młodego wieku i zerowego doświadczenia zawodowego, została zastępcą prezydenta Legnicy. Wyjaśnień ws. powołania Krzeszewskiej na stanowisko domaga się opozycyjny radny PiS, Rafał Rajczakowski.

– Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie decyzji dotyczącej powołania nowego Wiceprezydenta Miasta Pani Aleksandry Krzeszewskiej. Mieszkańcy wyrazili swoje zastrzeżenia, wskazując na brak wymaganego stażu pracy oraz na fakt, że jest to jej pierwsza praca zawodowa. Jako przedstawiciel mieszkańców naszego miasta, czuję się zobowiązany do zgłoszenia wątpliwości związanych z tą nominacją. Nasze miasto stoi przed wieloma wyzwaniami wymagającymi kompetentnego zarządzania, odpowiedniego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej. Powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji osobie bez odpowiedniego doświadczeni zawodowego budzi poważne obawy dotyczące efektywności działań podejmowanych przez Urząd Miasta. W szczególności należy podkreślić, że nasze miasto jest zadłużone, a budżet jest niewystarczający, co dodatkowo podkreśla potrzebę powierzenia kluczowych stanowisk osobom o udokumentowanych kompetencjach i doświadczeniu w zarządzaniu kryzysowym – pisze radny do prezydenta Macieja Kupaja.

– Miasto nie ma czasu na pięć lat nauki – potrzebni są sprawni menedżerowie, którzy natychmiast będą w stanie podjąć skuteczne i merytoryczne działania zaradcze – dodaje Rajczakowski i zadaje gospodarzowi miasta szereg pytań.

Na te pytania będzie musiał odpowiedzieć prezydent

• Jakie były kryteria wyboru Pani Aleksandry Krzeszewskiej na stanowisko Wiceprezydenta Miasta?
• Czy przeprowadzono analizę doświadczenia zawodowego oraz kompetencji Pani Aleksandry Krzeszewskiej przed jej nominacją?
• Jakie konkretne kwalifikacje i umiejętności zadecydowały o powierzeniu jej tak odpowiedzialnej funkcji?
• Czy zostały przeprowadzone jakiekolwiek analizy ryzyka związane z powierzeniem kluczowej funkcji administracyjnej osobie bez doświadczenia zawodowego?
• W jaki sposób zamierza Pan zapewnić, że brak doświadczenia zawodowego nie wpłynie negatywnie na realizację zadań przypisanych do stanowiska Wiceprezydenta?
• Czy brane były pod uwagę inne kandydatury na stanowisko Wiceprezydenta? Jeśli nie, to jaki był tego powód?

Prezydent na udzielenie odpowiedzi ma dwa tygodnie.

Kim jest Aleksandra Krzeszewska?

Aleksandra Krzeszewska jest legniczanką, absolwentką wydziału prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła swoją pracę magisterską na wydziale prawa konstytucyjnego.

W polityce zaistniała w 2018 r. zdobywając mandat radnej z listy Koalicji Obywatelskiej. Miała wówczas raptem 20 lat. Przez całą kadencję należała do najaktywniejszych radnych i recenzentów polityki prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. Jej gwiazda rozbłysnęła na dobre w ub. roku., kiedy to o mały włos nie została posłanką. W wyborach do Sejmu zdobyła 7 546 głosów, startując z ostatniego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu legnicko-jeleniogórskim.

W kwietniu w cuglach wywalczyła reelekcję w radzie miejskiej. Mandat jednak zwolniła gdy prezydent Maciej Kupaj powołał ją na stanowisko swojego zastępcy. Taki ruch zapowiadał już na starcie kampanii wyborczej.

Przeczytaj także

Nowe na stronie