spot_img

Ruszyła rekrutacja na studia w Collegium Witelona

Oferta studiów jest bezpłatna i skierowana nie tylko do maturzystów, ale także do osób już pracujących, dzięki specjalnej formule “Ucz się i pracuj”. Jednym z nowych kierunków oferowanych przez Uczelnię jest Psychologia, która cieszy się dużą popularnością.

Collegium Witelona to państwowa Uczelnia o 25-letniej tradycji, znana z wysokiej jakości praktycznego kształcenia, nowoczesnych pracowni i dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy. Rekrutacja na studia odbywa się zarówno w Legnicy, gdzie dostępnych jest aż 22 kierunki prowadzone przez różne wydziały, jak również w filii we Wrocławiu, gdzie oferowane są cztery silne kierunki, takie jak Prawo, Psychologia, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie. Studenci mają możliwość wyboru trybu stacjonarnego, niestacjonarnego lub innowacyjnej formuły “Ucz się i pracuj”, która umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową. Uczelnia utrzymuje bliskie relacje z otoczeniem biznesowym i współpracuje z wiodącymi pracodawcami.

Studenci Collegium Witelona mają nie tylko dostęp do wysokiej jakości kształcenia, ale także do nowoczesnych pracowni, które są porównywalne z najlepszymi ośrodkami akademickimi w kraju. Uczelnia może się pochwalić takimi obiektami jak Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości, Laboratorium Kobotyki, pracownia dronów czy Sala Symulacji Rozpraw Sądowych.

Najnowszym kierunkiem studiów oferowanym przez Collegium Witelona jest Psychologia, który jest drugim najpopularniejszym kierunkiem po Informatyce w naszym kraju. Wzrost zapotrzebowania na psychologów na rynku pracy wynika między innymi z rosnącej liczby osób borykających się z problemami psychologicznymi. Studenci psychologii mają szerokie perspektywy kariery zawodowej, zarówno w służbie zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, sądach, policji czy więziennictwie, jak również w działach HR, firmach konsultingowych, szkoleniowych, coachingowych oraz w prywatnych gabinetach psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Aby zarejestrować się na studia w Collegium Witelona, wystarczy wejść na strony: rekrutacja.collegiumwitelona.pl lub studiujwewroclawiu.pl

Można tam zapisać się na studia drogą elektroniczną oraz znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie