Straż Miejska ma dwa wakaty. Chcesz aplikować? Sprawdź wymagania

Straż Miejska w Legnicy ogłosiła nabór na dwa wolne stanowiska aplikantów. Oferty w komendzie przy alei Rzeczypospolitej składać można do 15 lutego br.

Kandydat na strażnika miejska musi mieć obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, kwalifikować się co najmniej średnim wykształceniem, cieszyć się nienaganną opinią, sprawnością fizyczną i psychiczną, być niekaranym i mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowo preferowana jest  znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej, ustawy Prawo o ruchu drogowym, obsługa komputera,  prawo jazdy kat. „B”,  zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz dobra znajomość topografii Legnicy.

Przeczytaj także

Nowe na stronie