W Legnicy wybiorą nowych ławników. Wnioski można składać do 31 stycznia

Rada Miejska dokona wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Legnicy na kadencję 2024-2027.

Radni wybiorą ławników w liczbie określonej przez prezesa Sądu Okręgowego:

  • 57 ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy, w tym 47 do orzekania w sprawach cywilnych i 10 do orzekania w sprawach karnych,
  • 42 ławników do Sądu Rejonowego, w tym 32 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wymogi dotyczące pełnienia funkcji ławnika określają przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – art. 158 i 159.

Druki zgłoszeń można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub Biurze Rady w Urzędzie Miasta Legnicy pl. Słowiański 8 oraz na stronie internetowej Urzędu www.legnica.eu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory ławników.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Biurze Rady w pok. 223. Termin złożenia dokumentów upływa 31 stycznia 2024 r. Informacje pod nr tel. 76 72 12 130, 72 12 135, 72 12 132.

REKLAMA

spot_img

Przeczytaj także

REKLAMA

spot_img

Nowe na stronie