W świecie magii i czarodziejów. Możesz dostać 500 zł na budowę swojego pojazdu

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs na dofinansowanie budowy 10 samoróbek, które powalczą o Błękitną Wstęgę Kaczawy. Termin składania projektów do 12 maja. Do wzięcia jest nawet 500 zł.  W tym roku spływ samoróbek odbędzie się 11 czerwca. Jego motywem przewodnim jest świat magii i czarodziejów.

KONKURS NA PROJEKT SAMORÓBKI:

 • Załogi, które zamierzają uczestniczyć  w Spływie, mogą dodatkowo wziąć  udział w konkursie na projekt-koncepcję samoróbki.
 • Konkurs ma na celu wybranie do 10 projektów samoróbek, które zostaną nagrodzone grantami w wys. do 500 złotych na zakup niezbędnych materiałów do budowy samoróbki-pływadła.
 • Poprzez dofinansowanie rozumieć należy dokonanie zakupów materiałów na rachunek Organizatora
 • Projekt powinien zawierać – szkic pływającego obiektu, jego przybliżone wymiary, opis samoróbki, kalkulację kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki,  roboczą nazwę.
 • Na podstawie przedstawionej kalkulacji kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki, Organizator podejmie decyzję o kwocie dofinansowania.
 • Szkice mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo, czarno-białe lub kolorowe. Wszystkie powinny być czytelne i pokazywać planowany do budowy obiekt  z przodu i z boku.
 • Projekty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 r. w siedzibie OSiR  przy ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica. Decyduje wyłącznie termin dostarczenia.
 • Autorzy, do projektu, zobowiązani są dołączyć oświadczenie, że przedstawione przez nich projekty są ich autorstwa, a także dane kontaktowe – adres, numer telefonu,
 • W konkursie może wystartować każdy, kto ukończył 18 lat, ekipy reprezentujące szkoły, uczelnie lub inne podmioty prawne.
 • Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 19 maja 2023 r.
 • Organizator wskaże do 10 projektów, które otrzymają granty.

Dodatkowe informacje: tel. 767233801, mail: ci@osir.legnica.eu 

PLAKAT: OSiR Legnica

Przeczytaj także

Nowe na stronie