REKLAMA

spot_img

W tych szkołach utworzono dodatkowe klasy, bo chętnych było więcej niż miejsc

W szkołach ponadpodstawowych trwa rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. Kandydaci do legnickich szkół publicznych rekrutowali się poprzez elektroniczny system naboru. Na kierunkach cieszących się dużym zainteresowaniem zwiększono o 294 liczbę miejsc.

Ze względu na duże zainteresowanie uruchomiono dodatkowo oddziały w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w zawodzie technik elektryk, a w Zespole Szkół Ekonomicznych w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik organizacji turystyki – informuje Urząd Miasta Legnicy.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano dodatkowy oddział dla zawodów usługowych – fryzjer, sprzedawca, cukiernik.

Z uwagi na brak kandydatów zmodyfikowano  z kolei ofertę w Branżowej Szkole I stopnia Nr 2, w Branżowej Szkole I stopnia Nr 4, Technikum Nr 1 w zawodach mechatronik, mechanik pojazdów kolejowych, technik handlowiec oraz technik usług kelnerskich.

Oferta szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Legnicę była bardzo różnorodna. 6 liceów ogólnokształcących zaproponowało naukę w klasach o profilach, które uwzględniały zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi, przyrodniczymi, humanistycznymi i artystycznymi oraz informatyką. W VII LO powstały klasy o profilu mundurowym oraz dodatkowy oddział klasy policyjnej. W szkołach zawodowych można było wybrać naukę w jednym spośród 19 zawodów oferowanych przez 5 szkół branżowych I stopnia oraz spośród 30 zawodów w 6 technikach.

Uwaga! Ważne terminy

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane we wtorek 18 lipca zarówno w systemie e-naboru, jak i na listach udostępnianych w szkołach. Następnie rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzać wolę podjęcia przez ich dziecko nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów. Mają na to czas w dniach 19-28 lipca do godz. 15.00. Dopiero po zakończeniu tego etapu, 31 lipca do godz. 12.00,szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Przeczytaj także

Nowe na stronie