spot_img

Wniosek w sprawie obwodnicy złożony. Teraz ruch po stronie prezydenta Legnicy

W pierwszym kwartale przyszłego roku ma być gotowa decyzja środowiskowa w sprawie budowy obwodnicy Legnicy. Wydaje ją Urząd Miasta Legnicy. Jest to dokument niezbędny od ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trafił do prezydenta Legnicy 14 kwietnia 2023.

– Decyzji spodziewamy się w pierwszym kwartale 2024 roku – informuje wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie trwają pracę nad koncepcją programową, które poprzedzone zostały pomiarami ruchu.

Nowa obwodnica Legnicy zapewni komfortowe i szybkie połączenia drogowe pomiędzy A4, S3 i DK94 z ominięciem centrum Legnicy. Długość całej obwodnicy ma wynosić ok. 8,7 km.

GDDKiA proponuje ominięcie osiedla Piekary i ul. Sikorskiego. Planowana obwodnica ma się rozpoczynać w okolicy ronda na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 323, na północ od węzła Legnica na autostradzie A4. 

W początkowym przebiegu trasa odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, ul. Gniewomierską, przechodząc przez obszary Legnickiej Strefy Ekonomicznej, przecina linię kolejową nr 137 Katowice – Legnica i dalej zmienia kierunek na północny omijając Bartoszów.

W dalszej części trasa wchodzi na teren miasta Legnica, krzyżuje się z ul. Koskowicką i wykorzystując jej przebieg prowadzi na krótkim dystansie na wschód. Dalej odbija na północ i przecinając ul. Legnicką włączy się w istniejącą DK94. Ten wariat na mapie poniżej zaznaczony jest niebieskim kolorem.

Sumaryczna długość całej obwodnicy wynosi ok. 8,7 km, a trasa zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r.

– Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta, jak i gmin Legnickie Pole oraz Kunice. Dlatego inwestycja będzie realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. W wariancie preferowanym pozamiejski odcinek ma długość ok. 5,1 km – informuje GDDKiA.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Inwestycja w Legnicy realizowana będzie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na Dolnym Śląsku.

Wariat GDDKIA zaznaczony jest niebieskim kolorem.
spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie