REKLAMA

spot_img

REKLAMA

spot_img

Zabójcze substancje w tirach na A4 koło Legnicy. Bez właściwych zabezpieczeń

Na 26 skontrolowanych ciężarówek w ośmiu stwierdzono nieprawidłowości związane z przewożeniem substancji niebezpiecznych – to wynik najnowszej kontroli przeprowadzonej na autostradzie A4.

Inspektorzy skontrolowali pojazdy poruszające się po autostradzie A4 w okolicy Wrocławia, Legnicy i Bolesławca. Stwierdzili nieprawidłowości w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w ośmiu ciężarówkach. 

– Przewożono nimi paliwa, gazy, farby, materiały żrące, zakaźne i inne towary mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego, w przypadku ich nieprawidłowego transportu – podaje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Nieprawidłowości dotyczyły głównie przewozu towarów niebezpiecznych z dokumentem, który nie zwierał wymaganych przepisami umowy informacji, przewozu towarów niebezpiecznych w nieprawidłowo oznakowanych opakowaniach, braku oznakowania opakowań i pojazdu czy nieposiadania przez kierowcę podczas kontroli zaświadczenia do przewozu towarów niebezpiecznych. 

Przewoźnikom grożą teraz kary pieniężne z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i ustawy o transporcie drogowym.

Przeczytaj także

Nowe na stronie