spot_img

Chcesz coś zmienić na swoim osiedlu? Zgłoś projekt. Rusza LBO

W poniedziałek 6 lutego 2023 r. startuje Legnicki Budżet Obywatelski 2024. Od tego dnia do 20 lutego 2023 r. można zgłaszać projekty. Na wykonanie jednego zadania może zostać przeznaczona kwota do 500 tys. zł.


Legnicki Budżet Obywatelski to specjalnie wydzielona część budżetu Legnicy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.

Jak złożyć projekt?

 • Wejdź na stronę lbo.legnica.eu i kliknij przycisk dodaj wniosek (Zakładka pojawi się w dniu rozpoczęcia przyjmowania wniosków);
 • Podaj swoje dane osobowe i adres zamieszkania oraz zaznacz wybraną przez siebie formę kontaktu z Urzędem;
 • W tytule projektu, należy wpisać dokładną lokalizację zadania. Na mapie wybierz działkę, na której ma powstać inwestycja (system pozwoli wybrać tylko te działki, na których będzie można zrealizować projekt); Oszacuj wartość zadania, możesz w tym celu skorzystać z zestawienia kosztów, które zamieszczone są na stronie lbo.legnica.eu w zakładce Cennik;
 • Krótko opisz projekt. Skrócony opis projektu ma zachęcić mieszkańców Legnicy, aby oddali głos właśnie na Twoje zadanie. Wykorzystamy go w materiałach informacyjnych LBO2024 oraz na naszej stronie internetowej; Napisz streszczenie projektu i uzasadnij jego realizację;
 • Oszacuj koszt projektu. Pamiętaj, że masz do wykorzystania 500.000 zł;
 • Wygeneruj wniosek a następnie go wydrukuj. Podpisany dokument wraz z listą poparcia (5 podpisów mieszkańców Legnicy) wyślij na adres lbo@legnica.eu lub złóż w Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Rynek 4.
 • Pamiętaj by do projektu dołączyć listę z przynajmniej 5 podpisami mieszkańców popierających wniosek (wśród nich może być również podpis Lidera).

Co się dzieje z projektem po jego złożeniu?

Gdy projekt spełni warunki formalne, podlegać będzie ocenie Zespołu Technicznej Oceny Projektów, a wyniki oceny będą publikowane na stronie lbo.legnica.eu. Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Na tym etapie można jeszcze wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie zadania lub połączyć go z innymi. Ważne aby ustalić wspólny tytuł połączonych projektów i wskazać nowego Lidera.

Harmonogram tegorocznej – XI edycji LBO:

 • 06.02.2023 r. – 20.02.2023 r. SKŁADANIE WNIOSKÓW
 • 21.02.2023 r. – 22.02.2023 r. OCENA FORMALNA
 • 23.02.2023 r. – 02.04.2023 r. OCENA TECHNICZNA I ETAP
 • 03.04.2023 r. – 23.04.2023 r. OCENA TECHNICZNA II ETAP
 • 24.04.2023 r. – 14.05.2023 r. ODWOŁANIA
 • 15.05.2023 r. – 21.05.2023 r. KAMPANIA PROMOCYJNA
 • 22.05.2023 r. – 05.06.2023 r. GŁOSOWANIE
 • do dnia 09.06.2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 • 01.09.2023 r. – 30.09.2023 r. – EWALUACJA


 Źródło: Urząd Miasta Legnicy

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie