spot_img

Chcesz zostać strażakiem? Legnicka PSP właśnie rekrutuje

Do 8 grudnia Państwowa Straż Pożarna czeka na zgłoszenia kandydatów do służby. Do obsadzenia są trzy wolne stanowiska.

Kandydat będzie musiał zaliczyć test sprawności fizycznej oraz sprawdzian, który potwierdzi, że nie ma lęku wysokości.

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej muszą mieć obywatelstwo polskie, nie mogą być karani, muszą korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 8 grudnia 2022 r. (do godz. 15.30) w Komedzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przy ul. Witelona 2 lub w wyznaczonym terminie przesłać je pocztą (listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/kmpsp-legnica/nabor-do-sluzby-w-km-psp-legnica oraz pod numerem telefonu (76) 752 21 12.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie