spot_img

Coraz mniej młodych legniczan wybiera ogólniaki

Od dwudziestu lat szkolnictwo zawodowe w Legnicy nie było tak popularne, jak w trwającym roku szkolnym 2022/2023. Młodzież decydująca się na naukę w technikum najczęściej wybiera kierunki związane z informatyką i elektroniką.

W ubiegłym roku proporcje były wyrównane – licea ogólnokształcące wybrało 50,07 proc., a szkoły branżowe 49,93 proc.

W trwającym roku szkolnym doszło do istotnych zmian. Na licea ogólnokształcące decydowało się 46,27 proc. kandydatów, co stanowi spadek o 3,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik uczniów wybierających technika wzrósł o 2,18 proc., a wybierających szkoły branżowe pierwszego stopnia o 1,62 proc.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w tym roku wybrało łącznie 53,73 proc. ogółu legnickich pierwszoklasistów. To najwyższy wskaźnik na przestrzeni ostatnich 20 lat – wynika z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 przygotowanej przez Urząd Miasta Legnicy.

Młodzież decydująca się na naukę w technikum najczęściej wybiera kierunki związane z informatyką i elektroniką. Kształcenie w tych zawodach prowadzą obecnie trzy szkoły: Technikum nr 5 w Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych, Technikum Akademickie oraz Technikum TEB.

W tym roku szkolnym do 23 legnickich szkół średnich i zawodowych przyjęto ogółem 1407 uczniów: 651 do liceów ogólnokształcących, 597 do techników i 159 do branżowych szkół pierwszego stopnia.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie