spot_img

Lepiej późno niż wcale. Powstanie Młodzieżowa Rada Miejska Legnicy

Mimo, że przepisy dotyczące powoływania młodzieżowych rad zmieniły się już w czerwcu 2021 roku, w końcu również legnicka młodzież doczeka takiego gremium. Na najbliższej sesji radni zajmą się projektem uchwały w sprawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy i nadania jej statutu.

Młodzieżowa Rada Miejska Legnicy będzie reprezentacją młodzieży uczącej się w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych na terenie Legnicy, z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół wyższych. Jej charakter będzie konsultacyjny, ale dysponować będzie prawem wystąpienia z propozycją inicjatywy uchwałodawczej. Rada może współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej.

Pierwsze wybory radnych Młodzieżowej Rady odbędą się do 31 maja 2023 r. Każdej szkole przysługuje jeden mandat.

Celem Rady jest:

  • upowszechnianie idei samorządowej;
  • kreowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży
  • rozwijanie samorządności uczniowskiej;
  • organizowanie młodzieżowego forum wypowiedzi w sprawach publicznych;
  • reprezentowanie młodzieży i samorządów uczniowskich legnickich szkół wobec władz Legnicy oraz innych instytucji i organizacji.

Sesja, na której procedowany będzie projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy i nadania jej statutu odbędzie się 27 lutego.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie