Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w Legnicy? Zadecyduje PiS.

W najbliższy poniedziałek prezydent Tadeusz Krzakowski podejmie drugą próbę podniesienia – do maksymalnych stawek – podatku od nieruchomości. Podwyżkę najmocniej odczują przedsiębiorcy. Obliczyliśmy o ile w 2023 r. w stosunku do bieżącego roku wzrosną opłaty, jeśli uchwała wejdzie w życie.

Zakładając, że powierzchnia budynku, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza wynosi 250 metrów kw., a przyległe do nich grunty 500 metrów kw. – podatek od nieruchomości w tym roku wyniósł w sumie – 6 tys. 950 zł, a w 2023 roku – jeśli podwyżki wejdą w życie – 7 tys. 775 zł.

W budynkach mieszkalnych cena metra kwadratowego wzrosłaby z 89 groszy do 1 zł, a podatek od gruntów, gdzie nie jest prowadzona działalność z 54 do 61 gr.

Stawka podatku od tzw. budynków pozostałych (np. garaży) w tym roku wynosiła 8,68 zł za metr kw., po podwyżkach – 9,71 zł.  Za niewielki garaż (17 m kw.) opłata wzrosłaby ze 147 zł do  165 zł.

Zgłoszony przez prezydenta projekt uchwały na ostatniej sesji, która odbyła się 28 listopada 2022 r., nie uzyskał poparcia większości radnych. Jeszcze na tym samym posiedzeniu prezydent wystąpił z wnioskiem o zwołanie kolejnej sesji „nadzwyczajnej” – 30 listopada, by ponownie złożyć projekt uchwały dot. podwyżek podatku. Przewodnicząca Rady Miejskiej Marta Wisłocka z PiS wykorzystała jednak maksymalny termin, jaki daje jest ustawa o samorządzie gminnym i dlatego posiedzenie odbędzie się 5 grudnia.

Zdecydowanie przeciwna podwyżkom jest opozycja, projekt poparli natomiast radni prezydenckiego klubu. Zwykle z tymi ostatnimi – ręka w rękę – głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem było inaczej.

Sesja Rady Miejskiej z 28 listopada 2022 r. FOT. BARTŁOMIEJ RYDZ

Za

Klub radnych Tadeusza Krzakowskiego: Ignacy Bochenek, Wojciech Cichoń, Ewa Czeszejko-Sochacka, Elżbieta Dybek, Marek Filipek, Ryszard Kępa, Grażyna Pichla, Piotr Żabicki z klubu prezydenta Tadeusza Krzakowskiego oraz Jan Szynalski (KO) i Krystyna Barcik (radna niezrzeszona)

Przeciw:

Klub Koalicji Obywatelskiej: Karolina Jaczewska-Szymkowiak, Aleksandra Krzeszewska, Maciej Kupaj, Jarosław Rabczenko i Piotr Niemiec oraz Klub Prawa i Sprawiedliwości: Jolanta Kowalczyk, Andrzej Lorenc, Zbigniew Rogalski, Joanna Śliwińska-Łokaj, Marta Wisłocka

Wstrzymał się: Arkadiusz Baranowski (radny niezrzeszony)

Nieobecni: Łukasz Laszczyński (radny niezrzeszony) i Bogumiła Słomczyńska (klub radnych Tadeusza Krzakowskiego)

Jak wynika z arytmetyki o podwyżkach podatku lub ich nie wprowadzaniu zadecydują radni PiS. Czy siedem dni wystarczyło prezydentowi do przekonania nieformalnego koalicjanta? Jeśli nie, deficyt budżetowy w 2023 r. z 60 mln powiększy się do 66 mln  złotych.

Przeczytaj także

Nowe na stronie