REKLAMA

spot_img

REKLAMA

spot_img

Najwyższe kary w Legnicy. Zobacz za co możesz zapłacić najwięcej

Co mają „na sumieniu” legniczanie, którzy łamią zasady porządku publicznego w mieście? W 2022 roku legniccy strażnicy miejscy najczęściej karali za parkowanie w miejscu niedozwolonym, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i zaśmiecanie miasta.

– Mandaty nałożone  w 2022 r. mieściły się w granicach wskazanych przez Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. Najwyższe wyniosły 500 i 800 zł – mówi starszy inspektor  Jacek Śmigielski ze Straży Miejskiej w Legnicy. – Najczęściej popełniane wykroczenia wynikały z naruszenia prawa o ruchu drogowym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska – dodaje rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Legnicy.

Jakie mandaty czy grzywny grożą nam w Legnicy?

  • parkowanie w miejscu niedozwolonym – od 100 zł do 1200 zł
  • opłata za holowanie auta na gminny parking: pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 300 zł, za każdą dobę przechowywania – 30 zł
  • picie alkoholu w miejscach publicznych – 100 zł
  • zanieczyszczanie środowiska (np. smog, palenie nielegalnych odpadów) – do 500 zł
  • kąpiel w zabronionym miejscu (np. w fontannie, zbiorniku wodnym z zakazem kąpieli)
  • do 500 zł
  • ognisko w miejscu do tego nieprzeznaczonym – do 500 zł
  • nieposprzątanie po psie – do 500 zł.
  • brak uiszczonej opłaty w płatnej strefie parkowania: 40 zł – jeśli opłata dodatkowa nastąpi w dniu wystawienia wezwania do zapłaty, 60  zł – jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w terminie 7 dni, 100  zł – jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi po terminie siedmiu dni
  • przejazd bez ważnego biletu MPK (50-krotnośc ceny biletu) – 210 zł (w przypadku biletu normalnego)

Przeczytaj także

Nowe na stronie