Ogłoszono przetarg na modernizację linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój

Ta inwestycja pozwoli włączyć Złotoryję i powiat złotoryjski do sieci regionalnego transportu kolejowego. PKP PLK ogłosiło właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu i robót rewitalizacji odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój. Ta trasa wykorzystywana obecnie wyłącznie w ruchu towarowym, po 20 latach, zostanie ponownie przystosowana do połączeń pasażerskich.

Umowa na rewitalizację linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój podpisana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe w marcu tego roku. Pisaliśmy o tym tutaj.

Inwestycja finansowana będzie ze środków rządowego „Programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2029 roku”. Szacowana wartość projektu to ponad 262 mln zł, z czego prawie 40 mln zł pochodzić będzie ze środków samorządu województwa.

Ten projekt pozwoli również na rozpoczęcie w przyszłości rewitalizacji odcinków będących własnością województwa – w tym linii 284 z Jerzmanic-Zdroju do Lwówka Śląskiego.

Zrewitalizowana linia nr 284 Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój zapewni przejazdy z prędkością do 120 km/h. Dla sprawnych przejazdów na ponad 24 km szlaku wymieniony będzie tor i zmodernizowana sieć trakcyjna. Szacuje się, że pociągi ze Złotoryi do Wrocławia dojadą w czasie 1 godz. 10 min. Podróżni zyskają nowy przystanek – Legnica Zachodnia. Przebudowane zostaną stacje Złotoryja i Jerzmanice-Zdrój.

Ogłoszony właśnie przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy zarówno dokumentacji projektowej jak i wszystkich robót, które obejmą m.in. wykonanie nawierzchni i podtorza, sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem, peronów oraz przejść i przejazdów oraz instalację urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Oferty przyjmowane będą do 8 maja 2023 rok. Wadium wynosi milion złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu trzech lat.

spot_img

Przeczytaj także

spot_img
Reklamaspot_img

Nowe na stronie