spot_img

Rocznik 2004 od marca do wojska

Minister Obrony Narodowej przedstawił propozycję rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Kwalifikacja trwać będzie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani będą:

  • mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach: lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej oraz ratownictwa medycznego.
  • Ochotniczo mogą zgłosić się także osoby od 18 do 60 roku życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przewiduje się, że kwalifikacji wojskowej w 2023 roku podlegać będzie ok. 230 tys. osób.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie