spot_img

Ruszają próbne matury. Dziś język polski

Ponad 460 uczniów z liceów prowadzonych przez miasto Legnica rozpocznie dziś próbny egzamin dojrzałości. Matury potrwają do 21 grudnia.

Dziś uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego, na wtorek zaplanowany jest test z języków obcych, a na środę z matematyki.

Od 15 do 21 grudnia maturzyści przystąpią do próbnych egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Szkoły same decydują o sposobie i zakresie próbnych egzaminów maturalnych. Powinny jednak odbyć się one w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Uczniowie, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w próbnej maturze w szkole, będą mogli skorzystać z materiałów, jakie zostaną zamieszczone na stronach internetowych: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz  Ministerstwa Edukacji i Nauki. Test z danego przedmiotu ukaże się w dniu, w którym będzie przeprowadzany egzamin, odpowiednio o godzinie 9.00 lub 14.00.

Technika próbne matury przeprowadziły już w listopadzie. Uczestniczyło w nich ponad 400 uczniów klas maturalnych.

Właściwy egzamin maturalny w formie pisemnej i ustnej odbędzie się w dniach 4 -23 maja 2023 r.

Szczegółowy harmonogram próbnych egzaminów maturalnych, informatory, arkusze próbne oraz różnorodne materiały edukacyjne dostępne są na stronach internetowych www.cke.gov.ploraz www.oke.wroc.pl

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie