spot_img

Tani węgiel w Legnicy jeszcze przed świętami?

Taką deklarację złożył dziś Adam Gorszanów, wiceprezes PGG ds. sprzedaży. To właśnie z Polską Grupą Górniczą umowę na dostawę tzw. taniego węgla podpisała Legnica.

Legniczanie zainteresowani zakupem preferencyjnego węgla zobowiązani byli złożyć w Urzędzie Miasta stosowny wniosek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca musi otrzymać zawiadomienie, że przysługuje mu prawo do preferencyjnego zakupu. We wskazanym w zawiadomieniu terminie będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na wskazane konto lub w kasie Urzędu Miasta Legnica.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe. Wnioski weryfikowane są na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie