Tłumy na pogrzebie Stanisława Witka. Zmarłego żegnał m.in. Jarosław Kaczyński [ZDJĘCIA]

FOT. DANIEL ŚMIŁOWSKI

Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława Witka odbyły się dziś w Jaworze. W ostatnim pożegnaniu męża byłej marszałek Sejmu wzięli udział przedstawiciele ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem na czele, najwyżsi rangą duchowni, a także samorządowcy oraz mieszkańcy Jawora i powiatu jaworskiego.

Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. w Kościele św. Faustyny w Jaworze, a potem ceremonia przeniosła się na miejscowy cmentarz komunalny.

Jawor to rodzinne miasto śp. Stanisława Witka. Spędził tu dzieciństwo i całe dorosłe życie z przerwą na studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stanisław Witek zmarł 13 kwietnia 2024 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 72 lata. Był legendą jaworskiej „Solidarności” i ważną postacią „S” Zagłębia Miedziowego. Ze związkiem związany był od początku, od 1980 roku.

Po 13 grudnia 1981 r. Stanisław Witek był organizatorem kolportażu i druku wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism i ulotek na terenie województwa legnickiego, uczestniczył w akcjach plakatowych, malowania na murach i zbiórkach pieniężnych. Był  współorganizatorem i uczestnikiem mszy za ojczyznę.

Wielokrotnie zatrzymywany: w 1982 r. został aresztowany za udział w manifestacji 31 sierpnia, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na trzy miesiąc więzienia, a potem osadzony w Areszcie Śledczym w Świdnicy i w Zakładzie Karnym we Wrocławiu.

W latach 1977-1983 Stanisław Witek był wychowawcą w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Jaworze. Od 1983 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej  w Paszowicach.

Pełnił także funkcję radnego i członka zarządu powiatu jaworskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniony Złotą Odznakę Sekcji Krajowej OiW „S” (2002).

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej – kliknij kolejna cyfrę

Przeczytaj także

Nowe na stronie