spot_img

Uwaga! Od jutra zmiana organizacji ruchu na ulicy Piastowskiej

Od 7 lutego 2023 roku w związku z przebudową ul. Piastowskiej wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Pocztowej, Nowej, Piastowskiej, Brama Głogowska oraz skrzyżowaniu ulic: Kartuska, Libana, Pocztowa i Kolejowa.

Przebudowywany będzie kolejny fragment ulicy Piastowskiej oraz ulicy Brama Głogowska. Pojazdy będą mogły poruszać się w obu kierunkach po przebudowanym fragmencie ulicy Piastowskiej oraz po przebudowanym fragmencie ulicy Nowej.

Ul. Brama Głogowska będzie ulicą jednokierunkową w kierunku ul. Leszczyńskiej, tak jak w poprzednim etapie. Objazd do Centrum z ul. Leszczyńskiej przez ul. Prusa oraz ul. Skłodowskiej-Curie.

Bardzo ważna zmiana dla kierowców, to zakaz skrętu w lewo z ul. Piastowskiej w kierunku ul. Brama Głogowska. Należy korzystać z dróg alternatywnych tj. ul. Skłodowskiej-Curie lub ul. Dworcowej.

Przejścia dla pieszych będą zlokalizowane jak w etapie poprzednim tj. przez ul. Piastowską oraz ul. Brama Głogowska.

Ponadto zmieniona zostanie organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Kartuska– ul. Libana – ul. Pocztowa – ul. Kolejowa.

Na wlocie ul. Pocztowej, lewy pas zostanie udostępniony tylko do skrętu w lewo (w ul. Kolejową), środkowy pas tylko prosto (w ul. Kartuską), natomiast z pasa skrajnego w prawo (w ul. Libana).

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie