REKLAMA

spot_img

Zawieszony adwokat, zajęte konta i nieruchomości za „pranie” pieniędzy w legnickiej spółce

Przestępczy proceder oskarżonych miał miejsce w latach 2019-2021 i związany był z działalnością legnickiej spółki zajmującej się zbieraniem odpadów. Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, które dokonały oszustw na kwotę 13 mln zł.  Jest wśród nich adwokat, którego sąd zawiesił w wykonywaniu zawodu.

Oskarżona w tej sprawie Gabriela F.-O., która pełniła funkcję prokurenta, poza wiedzą zarządu spółki, zawierała – posługując się podrobionymi podpisami prezesa – umowy z różnymi podmiotami gospodarczymi z Organizacji Odzysku Opakowań na terenie kraju na dokonanie odzysku i recyklingu opakowań.

Puste faktury

– Przedmiotem tych umów było: zebranie z terytorium Polski określonego rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych, poddanie tych odpadów odzyskowi i recyklingowi oraz sporządzenie przez legnicką spółkę lub pozyskanie od innych podmiotów przetwarzających odpady, dokumentacji, a w tym faktur VAT  potwierdzających wykonanie tych prac. Następnie oskarżona przedkładała kontrahentom tych umów tzw. „puste” czyli nierzetelne faktury VAT do zapłaty za usługi w zakresie odzysku i recyklingu odpadów wystawione rzekomo przez legnicką spółkę, które w ogóle nie miały miejsca – tłumaczy prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

13 mln zł za niewykonane usługi

Wprowadzając w błąd kontrahentów oskarżona oszukała cztery podmioty gospodarcze na łączną kwotę ponad 13 milionów złotych zapłaconych za niewykonane usługi. W zakresie tych oszustw oskarżona współdziałała z drugim oskarżonym w tej sprawie Mirosławem B. Jego rolą było m.in. prowadzenie uzgodnień w ramach zawieranych umów, choć nie miał on żadnych umocowań do działania w imieniu spółki. Ponadto Mirosław B. przekazywał za pośrednictwem oskarżonej Gabrieli F.-O. do biura rachunkowego podrobione przez inną osobę faktury VAT, w celu uznania za autentyczne i ujęcia w ewidencji księgowej i podatkowej spółki.

Brytyjskie konta

Pieniądze pochodzące z opisanych oszustw wpływały na rachunek bankowy legnickiej spółki, którym Gabriela F.-O. wyłącznie dysponowała. Z tego rachunku  transferowała te środki na rachunki bankowe spółek z siedzibą w Wielkiej Brytanii, których prezesem był Mirosław B. lub sama Gabriela F.-O. Mirosław B. dokonywał częściowej wypłaty gotówkowej tak uzyskanych środków w bankomatach i placówkach bankowych położonych na terenie całej Polski w łącznej kwocie ok. 4.5 mln zł.

Nieuczciwy adwokat

Milion zł przelany został z rachunku bankowego spółki w Londynie na rachunek kancelarii adwokackiej prowadzonej przez trzeciego oskarżonego w tej sprawie adwokata Rafała B. Dysponował on tymi pieniędzmi, osiągając znaczną korzyść majątkową, w ten sposób, że przelewał te pieniądze na inne rachunki bankowe, a w tym na swój prywatny, wypłacał w gotówce oraz spłacał prywatne zobowiązania.

Zajęte konta i nieruchomości

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych w postaci środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przez zajęcie hipoteką nieruchomości – w łącznej kwocie około 15 milionów złotych.

Raczej posiedzą

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grożą surowe kary pozbawienia wolności, w tym za fałszowanie faktur, co stanowi zbrodnię vatowską, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata nawet do 15 lat, a za pranie pieniędzy oraz oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Przeczytaj także

Nowe na stronie