Trzy nowe hale warsztatowe Kolei Dolnośląskich w Legnicy

Ruszała budowa nowego obiektu Kolei Dolnośląskich przy ul. Pątnowskiej w Legnicy, który będzie służyć jako zaplecze techniczne. Budynek zostanie dobudowany do już istniejącej i użytkowanej hali serwisu taboru kolejowego. Powstaną także nowe miejsca parkingowe.

Jak informuje inwestor firma ALSTAL Grupa Budowlana rozbudowane zaplecze techniczne będzie podzielone na trzy hale, a pierwszą z nich będzie hala myjni automatycznej, w której znajdzie się jeden tor przejazdowy. Mycie pojazdów będzie odbywać się za pomocą szczotkowej myjni automatycznej i ręcznego domywania miejsc dla szczotek niedostępnych. Hala zapewni obsługę mycia pojazdów szynowych o długości do 110 mb.

Kolejną część budynku zaplecza technicznego stanowić będzie hala napraw, gdzie zamontowane zostaną trzy tory przejazdowe, a każdy z nich wyposażony będzie w kanały rewizyjne o długości około 110 metrów.

Trzecią częścią zaplecza technicznego będzie hala tokarki podtorowej z jednym torem przejazdowym, który ułożony będzie w poziomie betonowej posadzki hali.

FOT. ALSTAL Grupa Budowlana

Ponadto w halach znajdą się pomieszczenia pomocnicze, a także stanowiska warsztatowe. Nad halą myjni na drugiej kondygnacji zlokalizowane zostanie zaplecze socjalno-biurowe. Znajdą się tam pomieszczenia administracyjne, węzły sanitarne, szatnie i serwerownia.

Budowany obiekt będzie mieć około 14 metrów wysokości, jego powierzchnia całkowita wyniesie 6,6 tys. m2, a kubatura aż 6,7 tys. m3.

Sporym utrudnieniem inwestycji jest fakt, że będzie ona realizowana przy czynnym obiekcie, w sąsiedztwie czynnych torów kolejowych oraz funkcjonującym zakładzie i hali serwisowej.

FOT. ALSTAL Grupa Budowlana

W ramach budowy powstanie instalacja wewnętrzna oraz infrastruktura towarzysząca, w której skład wchodzą sieci trakcyjne, układ torowy, a także zbiornik podziemny na paliwo wraz z dystrybutorem.

Na terenie inwestycji powstanie także wiata magazynowa o powierzchni 140 m2, niezbędna infrastruktura techniczna, tereny zielone, a także 28 miejsc parkingowych. Na dachu budynku zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Budowa realizowana przez firmę ALSTAL powinna zakończyć się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku.

Przeczytaj także

Nowe na stronie